Visor som fallit i glömska

Här har jag samlat gamla visor som är väl värda att
dammas av. När sidan öppnas kommer musiken, sedan
är det bara att sjunga med.
Harkla strupen och höj ljudet. Gamla visor är oftast dystra
och sorgfyllda, med tårar och svek.

"Men hoppas att du sjunger med av glädje"

Mycket nöje

"KARAOKE" 

Till sidans topp!